קבר דוד המלך / La tombe du Roi David à Jerusalem * 1990

צלומים שצולמו בקבר דוד בירושלים. דוד המלך נפטר לפי המסורת בחג השבועות..
רבותינו מתארים את יום פטירתו,מלאך המוות לא יכול היה לקחתו מן העולם כי היה שקוע כל הזמן בלימוד תורה, לבסוף הצליח להרחיקו בערמה מלימודו ואז יכול היה לקחת את נשמתו. נראה היטב שהקשר בין דוד ליום מתן תורה איננו מקרי, שהריהו דוגמה למלך היהודי האידיאלי שעוסק בכל עניני המלכות ויחד עם זה הוא מסור ללימוד התורה.
Le Roi David est décédé le jour de Chavouoth. L’ange de la mort avait du mal à prendre son âme car il etait plongé dans l’etude de la Torah, ce n’est qu’aprés avoir réussi à l’en eloigner qu’il pouvait réussir sa mission
-1-

-1-

-2-

-2-

-3-

-3-

-4-

-4-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s