חיפה, הדר הכרמל 2007 HAIFA

סדרת צלומים זו אינה תיעודית ולכן לא טרחתי לציין  את מיקומו של כל בנין שצולם.  צלמתי מה שמשך את עיני, צורות וקוים, אורות וצללים המגלים או מסתירים , יוצרים אוירה ומעוררים זכרונות משכונה זו בה חיו הורי ובה גדלתי * Ce projet non – documentaire sur le quartier ou a vécu ma famille cherche à évoquer des impressions et des atmosphères par l’utilisation du language de formes et de jeux d’ombres et lumières

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

Advertisements

Escaliers à Haifa / חדרי מדרגות בחיפה

J’ai une fascination pour les cages d’escaliers depuis l’enfance. En me promenant dans Haifa je pénétrais souvent dans ces lieux de passages entre le domaine public et le domaine privé, pour voir s’il y avait quelque chose à voir… La crainte d’être découvert, avec la question “que cherches-tu?” rajoutait  une dimension d’aventure à cette exploration. Et si je pouvais acceder au toit, c’etait le comble, je pouvais observer l’envirenment d’en haut! Plus tard, avec un appareil photo, j’explorais ce que ces endroits m’apportaient- formes, jeux de lumière…

מילדות יש לי משיכה לחדרי מדרגות. בטילי בהדר הכרמל נכנסתי לעיתים למקומות אלו, שהם מעבר בין רשות הרבים לרשות היחיד, כדי לראות מה יש לראות…החשש מפני השאלה “מה אתה מחפש כאן” הוסיף לכך מימד של הרפתקה. ואם יכולתי להגיע לגג הבנין, היה זה שיא הכיף, יכולתי להביט על הסביבה מלמעלה!  יותר מאוחר, מצויד במצלמה, היה זה חיפוש אחר צורות ומשחקי-אור. עד היום אני יכול ליהנות מסיור כזה…

Haifa / הדר הכרמל

Haifa 1 / הדר הכרמל

Haifa 2 / הדר הכרמל

Haifa 2 / הדר הכרמל

Haifa 3 / הדר הכרמל

Haifa 3 / הדר הכרמל

Haifa, Carmel / בית המסיונר, רח' התשבי

Haifa 4, Carmel / בית המסיונר, רח’ התשבי

Haifa 5 / הדר הכרמל

Haifa 5 / הדר הכרמל

L’histoire d’un vendeur d’oeufs à Haifa 1979 / ספורו של מוכר הביצים מהדר הכרמל

1

1

2

2

3

3

4

4

??????????????????????????????????????????????
5

C’est à vous de l’ecrire, Je ne suis que le photographe! אתם תכתבו נא, אני רק הצלם

חיפה, קומפוזיציות מופשטות / Haifa, compositions abstraites

Hadar haCarmel הדר הכרמל

Hadar haCarmel הדר הכרמל

Moshava Germanit / המושבה הגרמנית

Moshava Germanit / המושבה הגרמנית

Hadar Hacarmel/הדר הכרמל

Hadar Hacarmel/הדר הכרמל

Hadar haCarmel / הדר הכרמל

Hadar haCarmel / הדר הכרמל

בעקבות בקור קצר בעיר ילדותי
Suite à une visite rapide dans ma ville natale