”סאדאת שלום”

כך קראתי לסדרת צלומים שעשיתי בעקבות בקורו ההסטורי של סאדאת בארץ, אשר פתח את הדרך לחתימת הסכם השלום עם מצרים. בחלונות ראווה הופיעו מודעות או מוצרים המבטאים את בשורת השלום. *** Suite à la visite de Sadat en Israel, qui a préparée la signature de l’accord de paix avec L’Egypte, des annonces et des “produits dérivés” sont apparus dans les vitrines, exprimant le le message de paix

GmbH 1


1

2

2

3

3

4

4

5

5

7

6

6

7

Advertisements